Lekcja 19

Między fikcją a rzeczywistością

Exit
reż.: Grzegorz Koncewicz

Ucieczka z kina „Wolność”
reż.: Wojciech Marczewski

Opracowanie: Dr Małgorzata Jakubowska

Materiały metodyczne

Zagadnienia do dyskusji  • Jaki obraz przemysłu kinematograficznego prezentuje „Ucieczka z kina »Wolność«”?
  • Dlaczego dochodzi do buntu aktorów na ekranie?
  • Jaką postawę wobec tego protestu przyjmuje cenzor?
  • Jak można interpretować scenę rozgrywającą się na dachach kamienic?
  • Czy kino może wpływać na rzeczywistość widzów?
  • Jaką rolę może pełnić w filmie świat wirtualny?
  • Z jakich elementów bohater filmu „Exit” konstruuje swój komputerowy świat?
  • Do jakich konwencji nawiązuje ten film animowany?
  • Co oferuje nam rzeczywistość wirtualna?
  • Czy wyimaginowane światy tworzone przy użyciu komputerów są zagrożeniem dla współczesnego człowieka?