Lekcja 15

W krzywym zwierciadle

Hydrozagadka
reż.: Andrzej Kondratiuk

Polska kronika non-camerowa nr. 1
reż.: Julian Antonisz

Opracowanie: Radosław Osiński

Materiały metodyczne

Zagadnienia do dyskusji  • Czy Hydrozagadka Polska Kronika Non-Camerowa mogą być zabawne dla współczesnego widza?
  • Czy parodia wymaga od widza erudycji?
  • Czy istnieją związki między parodią a antyutopią?
  • Jakie cechy mógłby mieć współczesny polski As, a jakie jego przeciwnicy?
  • Czy dzisiejsze programy informacyjne są obiektywne?
  • Czy filmowy komiks może być arcydziełem?