Lekcja 13

Wokół narodowych stereotypów

Eroica
reż.: Andrzej Munk

Ostry film zaangażowany
reż.: Julian Antonisz

Opracowanie: Dr Natasza Korczarowska

Materiały metodyczne

Zagadnienia do dyskusji  • Jaką funkcję w społecznej komunikacji mogą pełnić narodowe stereotypy?
  • Podaj znane przykłady stereotypów afirmatywnych.
  • Czy film animowany może być równorzędnym wobec innych dyskursów narzędziem rozprawy z narodowymi stereotypami?
  • Dzięki jakim środkom w Ostrym filmie zaangażowanym dokonuje się przejście od konkretu do metafory?
  • Realistyczna obserwacja czy szydercza deformacja? - obraz Powstania Warszawskiego w filmie Andrzeja Munka.
  • Wyjaśnij sens podtytułu Eroiki - Symfonia bohaterska.
  • Na czym polega terapeutyczne znaczenie analizowanych filmów?
  • Funkcja symboliki narodowej w Eroice.
  • Komentarz, monolog, dialog - rola słowa w Ostrym filmie zaangażowanym Eroice.
  • Strategia dystansu jako narzędzie obiektywnego opisu rzeczywistości.