Lekcja 13

Wokół narodowych stereotypów

Eroica
reż.: Andrzej Munk

Ostry film zaangażowany
reż.: Julian Antonisz

Opracowanie: Dr Natasza Korczarowska

Materiały dodatkowe

Lektury uzupełniające

 • Marek Hendrykowski, Andrzej Munk, Warszawa 2007
 • Aleksander Jackiewicz, Groteska heroiczna, „Kwartalnik Filmowy” 1958, nr 3
 • Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Andrzej Munk, Kraków 1982
 • Mirosław Przylipiak, Kim jest dla nas Andrzej Munk?, „Kino” 1994, nr 5
 • Bronisława Stolarska, Zakładnicy nadziei, „Kwartalnik Filmowy” 1997, nr 17
 • Bartosz Żurawiecki, Nie strzelać do baletnicy! („Eroica” Andrzeja Munka) [w:] Widziane po latach. Analizy i interpretacje filmu polskiego, pod red.: Małgorzaty Hendrykowskiej, Poznań 2000
 • Krzysztof Teodor Toeplitz, Andrzej Munk: Antynomie racjonalizmu, „Dialog” 1962, nr 4
 • Sabina Antonisz, Jak działa jamniczek, Kwartalnik „2+3D” 2004, nr 13 
 • „Kwartalnik Filmowy” 1997, nr 19-20 (numer monograficzny poświęcony filmowi animowanemu)
 • O filmie „Eroica” i o swoich planach opowiadają scenarzysta i reżyser, Rozmowa Jerzego Peltza z Jerzym Stefanem Stawińskim i Andrzejem Munkiem, „Film” 1957, nr 8
 • O sobie. Z wywiadu udzielonego Stanisławowi Janickiemu [w:] Andrzej Munk, red. A. Jackiewicz, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1964
 • Michał Głowiński, Groteska jako kategoria estetyczna [w:] Groteska, red. M. Głowiński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003
 • Grzegorz Grochowski, Stereotypy - Komunikacja - Literatura [w:] Stereotypy w literaturze, red. W. Bolecki, G. Gazda, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2003
 • Jerzy Płażewski, O optymizmie, czyli ćwierć racji, „Przegląd Kulturalny” 1958, nr 4

Obejrzyj też

Jezioro Bodeńskie, reż. Janusz Zaorski, 1986
 

Salto, reż. Tadeusz Konwicki, 1965