Lekcja 12

Zapisy przeszłości

Fotoamator
reż.: Dariusz Jabłoński

Usłyszcie mój krzyk
reż.: Maciej Drygas

Opracowanie: Dr Katarzyna Mąka-Malatyńska

Materiały metodyczne

Zagadnienia do dyskusji  • Mechanizm zniewalania i zawłaszczania wszystkich sfer życia przez totalitaryzm. Odebranie prywatności, funkcja masowych widowisk w procesie „psucia” kultury, zakłamywanie języka; zjawiska te omówić można również w kontekście lektur: Rok 1984 George’a Orwella, fragmentów Zniewolonego umysłu Czesława Miłosza, fragmentów analiz Michała Głowińskiego z książki Nowomowa po polsku.
  • Mechanizmy budowania społeczeństwa totalitarnego w oparciu o zastraszenie, kreowanie wroga. wydarzenia Marca ‘68 w Polsce i interwencja w Czechosłowacji jako kontekst historyczny. Wskazanie na moment w historii komunistycznego totalitaryzmu, który pozwoli wyjaśnić decyzję Ryszarda Siwca.
  • Kategoria postpamięci, czyli wizja przeszłości zapośredniczona przez teksty kultury: literaturę, teatr, film, komiks itd. Do jakiego stopnia nasze widzenie przeszłości jest efektem nałożenia filtru kultury i sztuki?
  • Film jako źródło wiedzy historycznej: historia w filmie fabularnym, historia w filmie dokumentalnym, znaczenie filmu w kreowaniu zbiorowej świadomości.
  • Kategoria prawdy w filmie historycznym: znaczenie i sposoby wykorzystania archiwaliów, dobór bohaterów, pozycja autora dokumentalisty.