Lekcja 12

Zapisy przeszłości

Fotoamator
reż.: Dariusz Jabłoński

Usłyszcie mój krzyk
reż.: Maciej Drygas

Opracowanie: Dr Katarzyna Mąka-Malatyńska

Materiały dodatkowe

Przeczytaj więcej

„Kino” 1998, nr 10

Dokument skorygowany

„Kino” 2005, nr 7-8

Długie życie fotoamatora

„Kwartalnik Filmowy” 1993, nr 1

Pierwsze samospalenie

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Przykładowe prace uczestników OWoFiKS wraz z omówieniem

Lektury uzupełniające

 • Marek Hendrykowski, Film jako źródło historyczne, Poznań 2000
 • Mikołaj Jazdon, Historia w polskim filmie dokumentalnym przełomu wieków [w:] Klucze do rzeczywistości. Szkice i rozmowy o polskim filmie dokumentalnym po roku 1989, pod red.: Małgorzaty Hendrykowskiej, Poznań 2005
 • Maciej Drygas, Było wtedy ostre słońce… Jak powstawał film o Siwcu, „Kwartalnik Filmowy” 1993, nr 1
 • Krzysztof Kąkolewski, Szczytami i dnem, jak mówił Wańkowicz, „Kino” 1991, nr 12
 • Jan Nowak-Jeziorański, Dlaczego dramat został nie zauważony, „Kwartalnik Filmowy” 1993, nr 1
 • Ryszard Siwiec, Testament, „Kwartalnik Filmowy” 1993, nr 1
 • Józef Tischner, Myśmy tej śmierci nie przemyśleli, „Kwartalnik Filmowy” 1993
 • Tomasz Łysak, O niemożliwej wierze w dokument. „Fotoamator” Dariusza Jabłońskiego, „Kwartalnik Filmowy” 2003, nr 43
 • Piotr Litka, Tego świata już nie ma, „Tygodnik Powszechny” 1998, nr 33
 • Tomasz Łysak, O niemożliwej wierze w dokument. „Fotoamator” Dariusza Jabłońskiego„Kwartalnik Filmowy” 2003, nr 43
 • „Kwartalnik Filmowy” 1993, nr 1 [numer prawie w całości poświęcony jest filmowi Usłyszcie mój krzyk]; zarówno lista montażowa, tekst słuchowiska Testament, jak i wypowiedzi twórców i bohaterów mogłyby stanowić ciekawy i inspirujący materiał dla nauczyciela.

Obejrzyj też

Europa Europa, reż. Agnieszka Holland, 1990

Wstrząsająca historia młodego człowieka, którego los rzucił w ogień dwudziestowiecznych totalitaryzmów: komunizmu i nazizmu. Fascynująca i poruszająca opowieść o ocaleniu, pełna zaskakujących zwrotów akcji i niesamowitych przygód.

Korczak, reż. Andrzej Wajda, 1990

Film, który z dokumentalną rzetelnością opowiada o ostatnich latach życia Starego Doktora. Znakomite zdjęcia Robby’ego Müllera nawiązują do stylu charakterystycznego dla kina dokumentalnego. Jednocześnie Wajda współtworzy ważny dla współczesnej kultury mit i w oryginalny sposób podejmuje trudny temat Holocaustu.

Las Katyński, reż. Marcel Łoziński, 1990

W tym dokumencie tkwią korzenie filmowej wizji Andrzeja Wajdy. Pierwszy dobrze zdokumentowany i rzetelny film o tragedii katyńskiej. Dzieło nie pozbawione typowej dla Łozińskiego humanistycznej perspektywy, przejawiającej się w ukazywaniu wielkiej historii przez pryzmat dramatycznych losów jednostki. Może stać się ciekawym kontekstem interpretacyjnym dla Wajdowskiego Katynia (2007)

45-89, reż. Marcel Łoziński, 1990

Z uzasadnienia jury Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie w roku 1990: Film, w którym znalazła się pełna dokumentacja losu Polski i Polaków w ostatnim półwieczu, prowadzona w sposób artystyczny z pełną świadomością zadań i odpowiedzialności dokumentalisty.

Kronika powstania w getcie warszawskim wg Marka Edelmana, reż. Jolanta Dylewska, 1993

Projekcja i omówienie tego filmu to znakomite dopełnienie zajęć poświęconych historii powstania w getcie warszawskim i książce Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem. Daje on niepowtarzalną szansę obcowania z materiałem archiwalnym poddanym nowoczesnej obróbce technicznej, a przede wszystkim z bohaterem słynnej książki Krall.