Superbohater? Człowiek przyszłości według wizji Stanisława Lema w filmie „Przekładaniec” Andrzeja Wajdy

Katarzyna Zabłocka

ETAP EDUKACYJNY

gimnazjalna

PRZEDMIOT

plastyka, wariant dla klas licealnych-humanistycznych / fakultetów / kółka polonistycznego

CZAS

2 godziny lekcyjne (z projekcją filmu)

Treści nauczania zgodne z podstawą programową:

III etap edukacyjny: uczeń realizuje projekty w zakresie sztuk wizualnych, w tym służące przekazywaniu informacji dostosowanej do sytuacji komunikacyjnej.

Pytanie kluczowe: 

Czy chcemy dożyć czasów, w których na masową skalę zaczną się rodzić superbohaterowie?

Po zajęciach uczeń będzie umiał:

 • twórczo odbierać dzieło filmowe;
 • analizować obraz filmowy pod kątem jego związków z literaturą.

Metody pracy:

burza mózgów, twórcza praca indywidualna (technika wykonania pracy plastycznej – fotokolaż)

Materiały dydaktyczne:

 • film „Przekładaniec” Andrzeja Wajdy;
 • kolorowe czasopisma, brystol, klej, nożyczki.

Słowa kluczowe:

fotokolaż, korespondencja sztuk

Przebieg zajęć:

 1. Zapisz na tablicy słowo „superbohater”. Poproś uczniów, aby wymienili wszystkie skojarzenia, jakie przychodzą im do głowy. Wypowiedzi zapisuj, ale ich nie komentuj. Spróbujcie wspólnie podać definicję „superbohatera”. Przywołajcie przykłady takich postaci znane z literatury i filmów.
 2. Przed projekcją krótko opowiedz uczniom o filmie „Przekładaniec”. Zapoznaj młodzież z sylwetkami autora scenariusza Stanisława Lema i reżysera Andrzeja Wajdy (możesz skorzystać z informacji opublikowanych np. na stronach www.filmpolski.plwww.wajda.pl).
 3. Zaproś uczniów do obejrzenia filmu „Przekładaniec”. Zaproponuj, by ewentualne wątpliwości i pytania notowali na kartkach.
 4. Po projekcji zapytaj uczniów o pierwsze wrażenia z filmu: Jak im się podobał? Czy był zabawny? Czy film jest nadal aktualny? Z jakimi innymi tekstami kultury (literatura, film, malarstwo) im się kojarzy? Wyjaśnij też ewentualne wątpliwości uczniów, które zapisali podczas projekcji.
 5. Kolejnym zadaniem uczniów będzie przygotowanie własnej pracy plastycznej inspirowanej filmem. Przed rozpoczęciem tego ćwiczenia szczegółowo omów założenia techniki fotokolażu.
 6. Zaprezentuj uczniom temat ich fotokolażu: „Superbohater”.
 7. W trakcie wykonywania prac udzielaj wskazówek i pomagaj podopiecznym.
 8. Zorganizuj klasową wystawę fotokolaży i wspólnie z uczniami nadajcie imiona postaciom z ich dzieł.
 9. Na zakończenie lekcji zainicjuj dyskusję: Czy chcemy dożyć czasów, w których na masową skalę zaczną się rodzić superbohaterowie?