Rola artysty dawniej i dziś – „Fotograficzny” Oskara Dawickiego

Justyna Całczyńska

PRZEDMIOT

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

CZAS

1 godzina lekcyjna

Cele lekcji:

Uczeń:

 • poznaje pojęcie artysta
 • poznaje i utrwala rolę jaką pełnił artysta w poszczególnych epokach
 • poznaje pojęcie performance
 • poznaje film „Fotograficzny”
 • rozumie z czego wynika określone miejsce artysty w poszczególnych epokach
 • dokonuje analizy filmu „Fotograficzny” Oskara Dawickiego
 • określa miejsce, jakie zajmuje artysta współcześnie
 • doskonali umiejętność pracy w grupie

Metody pracy:

 • burza mózgów
 • oś czasu
 • żywa rzeźba
 • praca w grupach
 • rundka

Słowa kluczowe: 

artysta, rola artysty

Materiały pomocnicze: 

karty pracy dla uczniów

Przebieg lekcji:

 1. Rozdajesz uczniom żółte kartki samoprzylepne i prosisz, aby każdy napisał na nich kim dla niego jest artysta.
  Kartki uczniowie naklejają na tablicę, a Ty odczytujesz wszystkie propozycje. Podajesz definicję słownikową artysty, jednak zaznaczasz, że jest ona jedną z wielu i pojęcie to cały czas ulega zmianom.
 2. Prosisz uczniów, aby na kartkach lub w zeszytach zrobili oś czasu, na której zaznaczą, jaka była rola artysty w poszczególnych epokach.
  Kilku chętnych uczniów przedstawia wynik swojej pracy, przenosi go na tablicę.
 3. Omawiasz z młodzieżą, z czego wynikała określona rola artysty w wymienionych epokach.
 4. Dzielisz klasę na 9 grup. Każda z nich losuje kartkę z nazwą epoki oraz otrzymuje kartę pracy grupowej (zał. 1).
 5. Uczniowie prezentują efekty swojej pracy.
 6. Wyjaśniasz pojęcia performance, ponieważ taka forma sztuki będzie ukazana na filmie.
 7. Projekcja filmu „Fotograficzny” Oskara Dawickiego (film dostępny online na stronie internetowej Filmoteki Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie: http://artmuseum.pl/filmoteka/?l=0&id=532)
 8. Dzielisz klasę na 6 grup i rozdajesz im karty pracy (zał. 2).
 9. Młodzież przedstawia efekty pracy.
 10. Podsumowanie: Rundka, podczas której prosisz, aby uczniowie odpowiedzieli na pytanie: Co najbardziej zainteresowało mnie w postrzeganiu roli artysty?

Praca domowa:

W dowolnej formie ( literackiej, malarskiej, filmowej itd.) przedstaw swój wizerunek artysty współczesnego.

Materiały pomocnicze:

Załącznik 1

Karta pracy dla grup

 1. Wybierzcie jedną osobę, która będzie odgrywała rzeźbę artysty.
 2. Ustawcie wybraną osobę w taki sposób, aby pokazywała ona rolę artysty w wylosowanej przez Waszą grupę epoce.
 3. Możecie użyć rekwizytów, ale nie jest to konieczne.

Załącznik 2

Karta pracy – grupa 1 i 4

Wspólnie odpowiedzcie na pytania:

1. Dlaczego artysta wykorzystał w swoim działaniu aparat fotograficzny?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Jak zachowywali się ludzie, którzy otrzymali aparaty fotograficzne i polecenie, aby dokumentować działania artysty?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Co zmieniło się, gdy artysta wyjął aparat fotograficzny i zaczął go używać?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Karta pracy – grupa 2 i 5

Wspólnie odpowiedzcie na pytania:

1. Jaki artysta został przedstawiony w filmie? Jak zmienia się on podczas podejmowanych działań?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. O czym może świadczyć zmiana stroju?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Jakie jest miejsce współczesnego artysty na podstawie filmu oraz w kontekście jego zakończenia?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Karta pracy – grupa 3 i 6

Wspólnie odpowiedzcie na pytania:

1. Dlaczego autor wybrał słowa PŁASKI i NIEUCHWYTNY, jako inspirujące do dyskusji o współczesnym artyście?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Dlaczego na końcu filmu autor pozostawia tylko słowo PŁASKI, natomiast NIEUCHWYTNY zostaje starte?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Jakie słowa Wy wybralibyście do dyskusji o roli współczesnego artysty?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………