Korelacja sztuki malarskiej i filmowej na przykładzie filmu Jana Jakuba Kolskiego Historia kina w Popielawach

ETAP EDUKACYJNY

gimnazjalna, ponadgimnazjalna

PRZEDMIOT

plastyka

CZAS

90 minut