Filmoteka Szkolna - materiały pomocnicze

Publikacja pod redakcją Marianny Hajdukiewicz i Sylwii Żmijewskiej-Kwiręg

ETAP EDUKACYJNY

podstawowa (klasy VII – VIII), ponadpodstawowa

PRZEDMIOT

etyka, filozofia, godzina wychowawcza, historia, historia i społeczeństwo, język polski, język angielski, muzyka, plastyka, religia, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, zajęcia artystyczne

CZAS

2 godz. lekcyjne

Powiązane lekcje