Dwa sposoby oglądania filmu – „Obywatel Kane” Orsona Wellesa oraz „Kane (3:10)” Roberta Szczerbowskiego

Justyna Całczyńska

PRZEDMIOT

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

CZAS

1 godzina lekcyjna

Cele lekcji:

Uczeń:

 • poznaje film „Kane (3:10)” Roberta Szczerbowskiego
 • poznaje biografię Orsona Wellesa
 • poznaje pojęcie symultaniczność dzieła sztuki
 • poznaje elementy nowatorskie w filmie „Obywatel Kane”
 • kształci umiejętność analizy porównawczej

Metody pracy:

 • elementy metody odwróconej lekcji
 • prezentacja multimedialna
 • metoda Ale kino
 • elementy wykładu

Słowa kluczowe: 

symultaniczność dzieła sztuki, analiza porównawcza

Materiały pomocnicze: 

karty pracy

Uwagi:

Dwa tygodnie przed przeprowadzeniem lekcji zadajesz młodzieży pracę domową polegającą na obejrzeniu „Obywatela Kane’a” Orsona Wellesa oraz wypełnieniu kart pracy (zał. 1).

Chętnych uczniów prosisz o przygotowanie krótkich prezentacji multimedialnych dotyczących Orsona Wellesa oraz „Obywatela Kane’a” ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich wówczas elementów zastosowanych w tym filmie.

Przebieg lekcji:

 1. Uczniowie przedstawiają prezentację multimedialną przygotowaną w domu, a dotyczącą Orsona Wellesa oraz nowatorstwa jego filmu.
 2. Kilku uczniów pokazuje i omawia wypełnione karty pracy.
 3. Rozdajesz uczniom identyczne, jak do pracy domowej, karty pracy (zał. 1) i prosisz o ich uzupełnienie po obejrzeniu filmu.
 4. Projekcja filmu „Kane (3:10)” Roberta Szczerbowskiego (film dostępny online na stronie internetowej Filmoteki Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie: http://artmuseum.pl/filmoteka/?l=0&id=1094).
 5. Młodzież uzupełnia tabelki.
 6. Rozmowa z uczniami, podczas której zadajesz im pytanie: Czy to zadanie przysporzyło Wam problemów, czy było trudne? Jeśli tak, prosisz o wymienienie przyczyn.
 7. Zapoznanie uczniów z pojęciem symultaniczności dzieła sztuki oraz podanie przykładów (np.„Timecode” reż. Mike Figgis).
 8. Zadajesz młodzieży pytanie: Na czym polega nowatorstwo tego filmu?
 9. Dzielisz klasę na 6 grup i rozdajesz im karty pracy (zał. 2)
 10. Przedstawiciele poszczególnych grup omawiają efekty pracy.
 11. Podsumowanie: Prosisz uczniów, aby każdy z nich nazwał jednym słowem sposób ukazania tej samej historii w filmie „Obywatel Kane” oraz „Kane (3:10)”

Praca domowa:

Robert Szczerbowski ukazał życie bohatera w 36 obrazach. Za pomocą fotografii stwórz w dowolnym programie do obróbki zdjęć kolaż przedstawiający biografię znanej osoby związanej ze sztuką.

Materiały pomocnicze:

Załącznik 1

Karta pracy

Wypełnij tabelę:

 1. Co się wydarzyło?
 2. Jaka jest kolejność zdarzeń?

Co?

Kiedy?

Gdzie?

Kto?

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2

Karta pracy dla grupy

Przedstawcie różnice i podobieństwa widoczne w filmach: „Obywatel Kane” oraz „Kane (3:10)”. Zwróćcie szczególną uwagę na:

 • formę
 • obraz
 • dźwięk
 • sposób percepcji
 • stopień zrozumienia fabuły filmu i historii głównego bohatera

„Obywatel Kane” reż. Orson Welles

“Kane (3:10)” reż. Robert Szczerbowski

różnice:

 

 

 

 

 

podobieństwa:

 

 

 

 

 

 

 

wnioski: