09.08.2020

„Na wyrywki” - wideoeseje o polskim kinie pod patronatem Filmoteki Szkolnej

O czym szepcze polskie kino? Znać „na wyrywki” znaczy: znać od podszewki, znać totalnie, błyskawicznie odpowiadać na pytania będąc wybudzonym ze snu o trzeciej nad ranem. Z drugiej strony: „wyrywać” to brać część z całości, zapisywać w pamięci fragment.

Te dwa znaczenia łączą się w projekcie poświęconym meandrom polskiego kina — tematom mało dyskutowanym, a szalenie interesującym.

Projekt „Na wyrywki” to cykl wideoesejów o polskim kinie, w których zawierać się będzie nowe, nieortodoksyjne spojrzenie na rodzimą produkcję filmową: takie, które dostrzeże, co jawi się na drugim planie, zauważy to, co umyka dominującej narracji, zorientowanej wyłącznie na historii. Eseje o jedzeniu, modzie czy mieście będą jednocześnie opowieścią o Polsce, jaką znamy z kina — Polsce w chłodnym obiektywie lat 70. i w ciepłych barwach lat 60., Polsce ze słabością do tradycyjnego jedzenia i meblościanek, Polsce marzącej o Zachodzie i nostalgizującej wieś. Całość będzie nie tylko historią wielkich reżyserów i nakręconych przez nich arcydzieł, ale przede wszystkim historią filmowych kuriozów i zapomnianych (a czasem wypartych) obrazów. Eseje będą zaś raczej zadawać pytania, niż na nie odpowiadać.

Wideoesejom na blogu towarzyszyć będą artykuły poszerzające kontekst jego odbioru o przyjętą perspektywę (otwierając jednocześnie inne pola interpretacji), a także propozycje lektur, które wskażą drogę do kolejnych krytycznych eksploracji. Edukatorzy, nauczyciele i akademicy znajdą też na stronie projektu scenariusze zajęć, w których wideoesej stanowi punkt wyjścia: poprzez zadanie uczniom i studentom odpowiednich pytań esej otworzy możliwość krytycznego podejścia do obrazów historii.

Filmoteka Szkolna objęła projekt patronatem.