20.07.2020

Ankieta dla nauczycieli | Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy zaprasza do udziału w badaniu ankietowym, które służy pozyskaniu wiedzy o opiniach nauczycieli na temat ich doświadczeń dydaktycznych z użyciem narzędzi i pomocy filmowych.

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy opracowuje pilotażowy program, którego celem jest wprowadzenie nauczania umiejętności posługiwania się medium filmowym przez uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Inicjatywa ta ma wzmocnić kompetencje dzieci i młodzieży, pozwalające im zarówno rozumieć otaczający ich świat wyłaniający się z mediów, jak również włączyć się w jego świadome współtworzenie.

Badanie ankietowe jest jednym z kilku etapów tego projektu i służy pozyskaniu wiedzy o opiniach nauczycieli na temat ich doświadczeń dydaktycznych z użyciem narzędzi i pomocy filmowych. Poruszane w ankiecie zagadnienia stanowią jedynie cząstkę złożonej rzeczywistości pracy nauczycieli, są one jednak szczególnie ważne, gdyż odnoszą się do założeń i celów przyjętych w projekcie, jak również pozwolą zdobyć wiedzę o potrzebach i ograniczeniach, z jakimi na tym polu mierzą się pedagodzy.

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH

Wypełnienie i odesłanie ankiety oznacza zgodę na udział w badaniu i podanie adresu mailowego w treści ankiety. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w badaniu jest Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Warszawie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5/18.
Kontakt z administratorem: ckf@ckf.waw.pl

(na podstawie mat. CKF im. A. Wajdy)