Kurs dla uczniów

Chcesz zainspirować młodzież do pracy z filmem? Masz wśród swoich uczniów i uczennic, osoby zainteresowane szeroko rozumianą tematyką filmową? Zgłoś ich na trzymiesięczny kurs internetowy! Uczestnicy nie tylko pogłębią swoją wiedzę na temat historii kinematografii (ze szczególnym uwzględnieniem historii polskiego kina), ale także będą mieć okazję nakręcenia własnego filmu, bądź udoskonalenia warsztatu krytycznego.

5 zalet kursu:

 1. Praktyczne działania – kurs to nie tylko wiedza o filmie, ale także jej praktyczne zastosowanie,
 2. Indywidualny kontakt z mentorem – motywująca opieka mentorska w czasie całego kursu,
 3. Wybór czasu, sposobu pracy, materiałów i zadań – każdy uczestnik uczy się dokładnie tego, co jest mu potrzebne. Sam wybiera ścieżkę dydaktyczną.
 4. Imienne zaświadczenia dla uczniów i nauczyciela-opiekuna pod warunkiem zaliczenia wszystkich modułów, aktywnego udziału w dyskusjach na forum oraz oddania pracy końcowej ("Warsztat krytyka filmowego" - recenzja filmowa, "Warsztat młodego reżysera" - max. 5-minutowa etiuda).
 5. Udział w kursie jest bezpłatny.

6 zasad kursu:

 1. Kurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Mogą wziąć w nim udział pojedynczy uczniowie lub grupy do 5 osób. Z jednej szkoły mogą być zgłoszone 2 zespoły. (Istnieje możliwość przyjęcia większej liczby grup w ramach wolnych miejsc).
 2. Kursy prowadzone są za pośrednictwem platformy internetowej. Każdy uczestnik/zespół otrzymuje indywidualny login i hasło dostępu.
 3. Kurs składa się z sześciu modułów tematycznych. Uczestnicy mają średnio 1-2 tygodnie na zapoznanie się z prezentowanymi  treściami oraz wykonanie proponowanych zadań. Z platformy mogą korzystać w dowolnym czasie. 
 4. Materiał merytoryczny opracowany jest w formie prezentacji z załączonymi materiałami: tekstami teoretycznymi, filmami oraz ćwiczeniami.
 5. Młodzież pracuje pod okiem doświadczonych mentorów, którzy wspierają działania uczestników i udzielają fachowej opinii i wskazówek odnośnie otrzymanych sprawozdań.
 6. Formularz zgłoszeniowy wypełnia nauczyciel-opiekun ucznia bądź grupy uczniów uczestniczących w kursie.

Zakres tematyczny:

 • Moduł I-II – wiedza o filmie: początki kina, narodziny gatunku, krótka historia polskiego kina, kino dokumentalne (dla zainteresowanych), historia i ewolucja polskiej animacji (dla zainteresowanych)
 • Moduł III – filmowe środki wyrazu: podstawowe środki sztuki filmowej
 • Moduł IV-VI

– warsztat krytyka filmowego: analiza filmowych środków wyrazu, analiza ujęć i scen, krytyka filmowa, organizacja pokazów filmowych, jak dyskutować i debatować, szkolny dkf, recenzje filmowe

LUB

– warsztat młodego reżysera: inspiracje filmowe, logline, treatment, scenariusz, praca z kamerą, montaż

Harmonogram

Uczestnicy kursu o edukacji filmowej:

Edukacja filmowa w Polsce jest bardzo wysoko rozwinięta i myślimy, że w szkołach jest kładziony coraz większy nacisk na nowoczesne kino jak i teatr – jako  spojrzenie na świat przez obraz. Otwiera to nas – współczesną młodzież ­– i uwrażliwia nasze spostrzeganie świata (…) – Grupa Ampky.

Film pozwala również poznać wiele kultur, ludzkich zachowań, odkrywać różne ścieżki, które jeszcze nie zostały zadeptane. Chcemy właśnie dzięki temu kursowi znaleźć taką drogę i lepiej poznać film ­ ­– Grupa Xymena.