Edukacja filmowa – nowe wyzwania

Jesteś nauczycielem, wychowawcą, bibliotekarzem lub animatorem? Pracujesz już z filmem na swoich zajęciach? Chcesz poszerzyć spektrum tych działań? Weź udział w naszych kursach!

 • „Film a wychowanie” – dowiesz się, jak uczynić film wstępem do angażujących i skutecznych zajęć wychowawczych.
 • „Eksperymenty i innowacje w edukacji filmowej” – poznasz nowatorskie metody  edukacji filmowej, a także podstawy realizacji innowacji pedagogicznej opartej na filmie.
 • „Projekt od A do Z – jak napisać wniosek, zdobyć dotację i zrealizować projekt” – zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat tego, gdzie i jak szukać wsparcia dla swoich działań i pomysłów.

7 zalet kursów

 1. Poznasz innowatorskie możliwości pracy z filmem w szerszym kontekście: zadań wychowawczych, eksperymentów i innowacji pedagogicznych, praktycznych kompetencji realizacji projektów.
 2. Możesz od razu wykorzystać nowe rozwiązania w praktyce szkolnej.
 3. Otrzymasz motywującą opiekę mentora, czyli eksperta w danej dziedzinie.
 4. Możesz na bieżąco dzielić się doświadczeniami i sprawdzonymi praktykami z pozostałymi uczestnikami oraz mentorami .
 5. Zapoznasz się z najlepszymi praktykami edukacji filmowej w Polsce.
 6. Sam wybierzesz kiedy i jak pracować oraz, z których materiałów i zadań skorzystać.
 7. Kursy możesz zaliczyć oddzielnie, ponieważ każdy odbywa się niezależnie od pozostałych i podlega odrębnej rekrutacji.

5 zasad kursów

 1. Kursy prowadzone są za pośrednictwem platformy internetowej. Każdy uczestnik otrzymuje indywidualny login i hasło dostępu.
 2. Kursy składają się z modułów. Uczestnicy mają średnio 3 tygodnie na zapoznanie się z treściami prezentowanymi w danym szkoleniu oraz wykonanie proponowanych zadań. Z platformy mogą korzystać w dowolnym czasie.
 3. Materiał merytoryczny opracowany jest w formie prezentacji z załączonymi materiałami: tekstami, filmami, ćwiczeniami.
 4. Uczestnicy wypróbowują w praktyce nowe umiejętności i wiedzę, a wnioski umieszczają w sprawozdaniu publikowanym na platformie internetowej pod koniec trwania danego szkolenia.
 5. Każdy uczestnik ma kontakt ze swoim mentorem, który komentuje jego sprawozdania. W szkoleniach "Film a wychowanie" oraz "Eksperymenty i innowacje w edukacji filmowej" komentarz ma formę końcowego webinarium, w trakcie którego mentor omawia zgłoszone projekty. W przypadku szkolenia "Projekt od A do Z..."mentor omawia każde ze sprawozdań indywidualnie na platformie. Przewidziane są także inne sposoby interakcji (forum, rozmowa z mentorem).

Harmonogram

„Film a wychowanie”

daty szkoleń w semestrze letnim ogłosimy wkrótce

MODUŁ I

„Poznajmy się”

MODUŁ II

„Filmowe Lekcje Wychowawcze”

MODUŁ III

„Podsumowanie”

Webinarium

 

„Eksperymenty i innowacje filmowe”

 

MODUŁ I

„Poznajmy się”

MODUŁ II

„Eksperymenty i innowacje filmowe”

MODUŁ III

„Podsumowanie”

Webinarium

 

„Projekt od A do Z” – jak napisać wniosek, zdobyć dotację i zrealizować projekt”

 

MODUŁ I

„Poznajmy się”


MODUŁ II

„Projekt od A do Z” – jak napisać wniosek, zdobyć dotację i zrealizować projekt”

 

MODUŁ V

„Podsumowanie”

 

Cennik

 • Film a wychowanie - 80 złotych*
 • Eksperymenty i innowacje filmowe - 80 złotych*
 • Projekt od A do Z - jak napisać wniosek, zdobyć dotację i zrealizować projekt - 100 złotych*

Płatności za udział nauczyciela w danym szkoleniu może dokonać szkoła - prosimy o zaznaczenie przy zgłoszeniu na kogo wystawić fakturę.

*Koszt, przy założeniu sfinansowania usługi ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) oraz rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku. W przeciwnym przypadku do kosztu należy doliczyć VAT w wysokości 23%.